United Kingdom Track and Field All-Time Lists

FINNISH INDOOR CHAMPIONSHIPS

This compilation lists winners of standard individual events since 1962 where known. From 1987 onwards overseas athletes have only been permitted to compete as guests and are, hence, excluded from below.

MEN

  60 Metres   200 Metres   400 Metres  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Seppo Suutari
???
Erik Gustafsson
Teuvo Kuivaniemi
???
???
Jarkko Tapola
Raimo Vilén
Raimo Vilén
Antti Rajamäki
Thorsten Johansson SWE
Raimo Vilén
Markku Perttula
Kent Rönn SWE
Ossi Karttunen
Kent Rönn SWE
Timo-Pertti Hatakka
Stefan Nilsson SWE
Åke Davidsson SWE
Jouko Lehtinen
Jouko Hassi
Petri Keskitalo
Harri Nevavuo
Jouni Myllymäki
Ari Salonen
Jouni Myllymäki
Turo Meriläinen
Turo Meriläinen
Sami Länsivuori
Teemu Kauppi
Tero Ridanpää
Sami Länsivuori
Harri Kivelä
Janne Haapasalo
Sami Länsivuori
Samsa Tuikka
Janne Haapasalo
Samsa Tuikka
Markus Pöyhönen
Tuomas Näsi
Simo Sipilä
Tommi Hartonen
Visa Hongisto
???
???
6.9
???
6.2y
7.0
???
???
6.7
6.6
6.6
6.6
6.7
6.5
6.6
6.84
6.86
6.79
6.86
6.83
6.85
6.75
6.79
6.85
6.88
6.76
6.79
6.79
6.75
6.80
6.77
6.75
6.74
6.75
6.71
6.76
6.74
6.72
6.71
6.69
6.63
6.74
6.75
6.71
6.74
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Juha Pyy
Kent Rönn SWE
Jouko Hassi
Jari Niemelä
Juha Pyy
Kimmo Saaristo
Juha Pyy
Matti Parviainen
Jari Niemelä
Matti Heusala
Pertti Purola
Ari Pakarinen
Kari Louramo
Ari Pakarinen
Kari Louramo
Harri Kivelä
Janne Hautaniemi
Janne Hautaniemi
Janne Mäkelä
Samsa Tuikka
Samsa Tuikka
Jaakko Ojaniemi
Visa Hongisto
Nghi Tran
Nghi Tran
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
22.04
21.93
22.06
21.84
21.46os
21.84
21.64os
21.54os
22.31
21.41os
21.46os
21.23os
21.72
21.16os
21.43os
22.32
21.23os
21.48
21.87os
21.79os
21.45os
21.40
21.70
22.22
21.25os
???
???
Pekka Juutilainen
???
???
not held
not held
???
Matti Schmandt
Matti Schmandt
Michael Fredriksson SWE
Ossi Karttunen
Ossi Karttunen
Gert Möller SWE
Per-Olof Sjöberg SWE
Hannu Mäkelä
Håkan Åberg SWE
Jukka Paajanen
Jaakko Kemola
Eric Josjö SWE
Christian Jansson
Timo Korhonen
Ulf Sedlacek SWE
Rolf Winberg
Juha Pyy
Jari Niemelä
Juha Pyy
Mikko Nakonlinna
Jari Niemelä
Bert-Henrik Enqvist
Mikael Söderman
Jussi Sainio
Kari Louramo
Kari Louramo
Petri Pohjonen
Esa Valaja
Petri Pohjonen
Kari Louramo
Petri Pohjonen
Ari-Pekka Lattu
Petri Pohjonen
Janne Mäkelä
Jussi Heikkilä
Jussi Heikkilä
Ari Kauppinen
???
???
50.6
???
???


???
51.6
52.8
48.8
49.1
48.7
49.5
48.0
48.65
49.14
48.9
49.46
49.53
50.03
48.53
48.91
48.60
47.18os
47.45
47.43os
47.23os
48.37
48.64os
47.65os
48.20os
47.53
47.27os
47.58os
49.07
47.52os
48.41
48.19os
48.98os
48.22os
47.97
48.56
49.46
47.83os

y - 60 yards

  800 Metres   1500 Metres   3000 Metres  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Pekka Juutilainen
???
Juha Väätäinen
Markku Aalto
Markku Aalto
Raimo Karsikas
Raimo Karsikas
Raimo Karsikas
Kenth Andersson SWE
Raimo Karsikas
Tarmo Tupala
Åke Svensson SWE
Åke Svensson SWE
Markku Taskinen
Markku Laine
Henry Majander
Jorma Härkönen
Antti Loikkanen
Jorma Härkönen
Jorma Härkönen
Ilkka Äyräväinen
Niklas Rehula
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Jarmo Kokkola
Ari Suhonen
Ari Suhonen
Mikael Söderman
Jarmo Kokkola
Jaakko Sohlo
Tero Suominen
Tero Suominen
Juha Kukkamo
Wilson Kirwa
Wilson Kirwa
Juha Kukkamo
Juha Kukkamo
Juha Kukkamo
Juha Kukkamo
Wilson Kirwa
Juha Kukkamo
???
???
1:54.3
???
1:53.1
1:24.7*
1:22.6*
1:55.9
1:55.0
1:53.4
1:54.1
1:53.7
1:55.4
1:53.4
1:50.8
1:54.94
1:51.72
1:55.0
1:52.9a
1:51.55
1:52.17
1:54.26
1:54.53
1:50.38
1:48.30os
1:49.17
1:48.84os
1:52.18os
1:54.33
1:53.62os
1:48.72os
1:52.31os
1:53.22
1:51.65os
1:51.34os
1:53.09
1:49.95os
1:51.51
1:47.06os
1:52.56os
1:49.67os
1:50.99
1:49.33
1:53.36
1:54.54os
???
???
Teuvo Jauhanen
???
???
Raimo Karsikas
???
???
Ulf Högberg SWE
Rune Holmén
Pekka Päivärinta
Raimo Karsikas
Markku Aalto
Juhani Sams
Åke Svensson SWE
Juhani Sams
Antti Loikkanen
Heino Lipsanen
Henry Majander
Ari Paunonen
Tommy Ekblom
Matti Valkonen
Ilkka Äyräväinen
Antti Loikkanen
Mika Maaskola
???
Ari Suhonen
Mika Maaskola
Esko Parpala
Mika Myöhänen
Jari Venäläinen
Vesa Siivonen
Jarmo Kokkola
Timo Sarlin
???
Marko Kotila
Jukka Savonheimo
Juha Kukkamo
Jari Matinlauri
Juha Kukkamo
Juha Kukkamo
Anders Rockas
Juha Kukkamo
Juha Kukkamo
Riku Marttinen
???
???
3:54.3
???
???
3:53.8
???
???
3:51.0
3:51.2
3:52.3
3:54.3
3:53.6
3:48.5
3:50.1
3:50.03
3:46.35
3:49.8
3:49.61
3:48.56
3:47.13
3:47.54
3:47.08
3:44.85
3:43.67os
???
3:44.23os
3:48.52os
3:51.22
3:53.68os
3:48.16os
3:48.63os
3:57.38
3:48.62os
???os
3:46.09
3:49.26os
3:50.13
3:50.43os
3:52.62os
3:47.50os
3:50.04
3:46.88
3:58.83
3:48.19os
-
-
-
???
???
Erkki Koskinen
???
???
Mikko Ala-Leppilampi
Rune Holmén
Pekka Päivärinta
Pekka Päivärinta
Arne Kvalheim NOR
Pekka Päivärinta
Tapio Kantanen
Pekka Päivärinta
Ari Paunonen
Matti Salonen
Ismo Toukonen
Vesa Kähkölä
Martti Vainio
Ari Paunonen
Martti Vainio
Hannu Okkola
Tommy Ekblom
Risto Ulmala
Harri Hänninen
Jukka Tammisuo
Jukka Tammisuo
Risto Ulmala
Jukka Tammisuo
Jukka Savonheimo
Jari Venäläinen
Timo Sarlin
???
Samuli Vasala
Jukka Savonheimo
Tuomo Lehtinen
Jari Matinlauri
Tuomo Lehtinen
Juha Hellstén
Mikael Talasjoki
Jukka Keskisalo
Tuomo Lehtinen
Arto Aalto
-
-
-
???
???
8:32.0
???
???
8:14.0
8:05.0
8:03.2
7:59.8
8:00.6
7:55.0
8:05.4
8:00.38
8:02.55
8:01.6
8:07.2
8:10.02
7:57.45
7:56.65
7:55.84
8:00.12
8:05.77os
7:58.84
8:05.77os
8:05.75os
8:09.20
8:02.74os
8:06.67os
8:00.64os
8:08.91
8:11.72os
???os
8:03.54
8:07.54os
8:14.06
8:08.58os
8:04.65os
8:06.90os
8:06.97
8:07.19
8:09.73
8:18.26os

* - 600 metres

  5000 Metres   2000 Metres Steeplechase   60 Metres Hurdles  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Aarre Kimpimäki
???
???
not held
not held ?
not held ?
not held
not held
not held
Tapio Kantanen
Pekka Päivärinta
Pekka Päivärinta
Esko Lipsonen
Seppo Liuttu
Håkan Spik
Hannu Okkola
Hannu Okkola
Hannu Okkola
Tommy Ekblom
Hannu Okkola
Tommy Ekblom
Hannu Okkola
Tommy Ekblom
Ari Paunonen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
???
14:35.4
???
???


13:49.4
13:53.0
13:49.0
14:00.6
14:02.21
13:56.79
14:07.7
13:53.2
13:55.01
14:00.69
13:47.94
14:02.56
14:15.24
13:55.53os
14:03.94
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tapani Häkkinen
Tapani Häkkinen
Tapani Häkkinen
???
Ilpo Matilainen
not held
not held ?
not held ?
not held
Mikko Ala-Leppilampi
Mikko Ala-Leppilampi
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4:10.8*
4:05.5*
4:04.1*
???
4:02.4*
4:08.0*
5:32.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
???
Juhani Vuori
???
???
Juhani Vuori
???
???
Matti Harri
Pauli Pursiainen
Krister Clerselius SWE
Gunnar Bohgard SWE
Krister Clerselius SWE
Raimo Alanen
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Reijo Byman
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Arto Bryggare
Reijo Byman
Arto Bryggare
Mikael Ylöstalo
Arto Bryggare
Harri Ylinen
Harri Rouhiainen
Mikael Ylöstalo
Arto Bryggare
Antti Haapakoski
Antti Haapakoski
Kai Kyllönen
Antti Haapakoski
Kai Kyllönen
Antti Haapakoski
Jarno Jokihaara
Jarno Jokihaara
Jarno Jokihaara
Jarno Jokihaara
Tatu Pussila
Matti Niemi
Olli Talsi
Juha Sonck
Olli Talsi
???
???
8.4y
???
???
8.2
???
???
8.3
7.9
8.0
8.2
7.9
8.0
7.7
7.87
7.88
7.99
7.89
7.79
7.82
7.62
7.89
7.88
7.92
7.65
7.92
7.88
7.94
7.79
7.78
7.72
7.77
7.62
7.86
7.70
8.03
8.03
7.78
7.83
7.93
7.85
7.79
7.76
7.70

* - 1500 metres, y - 70 yards

  300 Metres Hurdles   High Jump   Pole Vault  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Vesa-Pekka Pihlavisto
not held
Ismo Hämeenniemi
Petteri Pulkkinen
Stefan Lithén
not held
Petteri Pulkkinen
Petteri Pulkkinen
not held
Janne Mäkelä
not held
Kimmo Haapasalo
not held
Jussi Heikkilä
not held
not held
not held
Kimmo Haapasalo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
37.28os

36.56os
35.93os
36.05os

35.64os
35.90os

37.05os

36.02os

36.39os36.72os
???
Henrik Hellén
Edward Czernik POL
???
???
Kari Lappalainen
???
???
Asko Pesonen
Asko Pesonen
Jan Dahlgren SWE
Asko Pesonen
Jan Dahlgren SWE
Harri Sundell
Torbjörn Larsson SWE
Seppo Peltola
Jari Simola
Seppo Haavisto
Jarmo Myllymäki
Ossi Aura
Patrik Sjöberg SWE
Seppo Haavisto
Mikko Levola
Seppo Haavisto
Matti Viitala
Mikko Levola
Mikko Levola
Matti Viitala
Matti Viitala
Ari Laitinen
Matti Viitala
Juha Isolehto
Juha Isolehto
Matti Viitala
Mika Polku
Mika Polku
Mika Polku
Mika Polku
Oskari Frösén
Oskari Frösén
Mika Polku
Oskari Frösén
Oskari Frösén
Oskari Frösén
Osku Torro
???
2.01
2.10
???
???
2.05
???
???
2.06
2.08
2.17
2.12
2.15
2.21
2.16
2.13
2.11
2.14
2.14
2.14
2.20
2.16
2.23
2.16
2.17
2.19
2.19
2.22
2.18
2.16
2.20
2.22
2.24
2.20
2.27
2.13
2.16
2.21
2.28
2.21
2.20
2.25
2.24
2.24
2.26
???
Rudolf Tomášek TCH
Pentti Nikula
???
Erkki Mustakari
Altti Alarotu
Risto Ivanoff
???
Kjell Isaksson SWE
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Risto Ivanoff
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Antti Kalliomäki
Tapani Haapakoski
Rauli Pudas
Tapani Haapakoski
Antti Kalliomäki
Tapani Haapakoski
Rauli Pudas
Kimmo Pallonen
Kimmo Pallonen
Kimmo Pallonen
Asko Peltoniemi
Asko Peltoniemi
Harri Palola
Asko Peltoniemi
Asko Peltoniemi
Asko Peltoniemi
Jani Lehtonen
Jani Lehtonen
Petri Peltoniemi
Petri Peltoniemi
Heikki Vääräniemi
Vesa Rantanen
Heikki Vääräniemi
Heikki Vääräniemi
Vesa Rantanen
Jarno Koivunen
Mikko Latvala
Toni Latvala
Matti Mononen
Mikko Latvala
Matti Mononen
???
4.60
4.80
???
4.70
4.90
4.80
???
5.28
5.10
5.32
5.00
5.25
5.25
5.15
5.10
5.25
5.40
5.45
5.46
5.40
5.40
5.45
5.30
5.40
5.50
5.45
5.50
5.61
5.70
5.38
5.62
5.38
5.50
5.60
5.50
5.46
5.45
5.50
5.35
5.50
5.45
5.60
5.46
5.49

  Long Jump   Triple Jump   Shot  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Reijo Toivonen
???
Pentti Eskola
Hannu Kyösola
???
???
Hannu Kyösola
Kari Palmén
Reijo Toivonen
Hannu Kyösola
Kari Palmén
Ulf Jarfelt SWE
Ulf Jarfelt SWE
Åke Fransson SWE
Åke Fransson SWE
Arto Ikonen
Arto Ikonen
Pentti Raitanen
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Jarmo Kärnä
Juha Kivi
Jarmo Kärnä
Mika Kahma
Jarmo Kärnä
Petri Keskitalo
Kenneth Kastrén
Mika Kahma
Mika Kahma
Tommi Vuorinen
Samsa Tuikka
Niklas Rorarius
Robert Strandvall
Simon Sundsten
Kenneth Kastrén
Tommi Evilä
Juho-Matti Pimiä
Petteri Lax
Samir Abbassi
???
???
7.51
???
7.75
7.27
???
???
7.53
7.50
7.85
7.67
7.55
7.69
7.79
7.60
7.65
7.48
7.55
7.53
7.61
7.63
7.70
7.61
7.72
7.69
7.95
7.84
7.87
7.64
7.84
7.44
7.72
7.70
7.72
7.37
7.31
7.55
7.55
7.60
7.81
7.50
7.37
7.28
7.56
Kari Rahkamo
???
Kauko Ketolainen
???
Pertti Pousi
Jorma Gröhn
???
???
???
Esa Rinne
Pentti Kuukasjärvi
Esa Rinne
Erik Jansson
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Pentti Kuukasjärvi
Hannu Puhakka
Olli Pousi
Stefan von Gerich
Johan Brink SWE
Markku Rokala
Markku Rokala
Markku Rokala
Claes Rahm SWE
???
Heikki Herva
???
Heikki Herva
Jari Lämsä
Markku Rokala
Johan Meriluoto
Marko Leino
Heikki Herva
Janne Kinnunen
Mikael Inkeroinen
Jyri Hänninen
Mikael Inkeroinen
Antti Rintakoski
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
Tommi Evilä
Janne Harju
Johan Meriluoto
Johan Meriluoto
14.93
???
14.92
???
16.18
15.04
???
???
???
15.36
15.62
16.30
15.06
15.87
16.22
15.85
15.84
16.39
16.35
16.04
15.80
16.02
16.23
15.91
16.47
???
15.99
???
16.19
15.73
15.98
15.95
16.14
16.00
15.96
15.62
15.52
15.98
15.88
16.51
16.31
15.55
15.38
16.22
15.83
???
???
Wladyslaw Komar POL
???
Seppo Simola
Antero Juntto
???
???
Thord Carlsson SWE
Seppo Simola
Seppo Simola
Matti Yrjölä
Reijo Ståhlberg
Jarmo Kunnas
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Kari Töyrylä
Reijo Ståhlberg
Heikki Vanhanen
Reijo Ståhlberg
Reijo Ståhlberg
Olli Kanervisto
Olli Kanervisto
Kari Töyrylä
Janne Ronkainen
Janne Ronkainen
Jari Kuoppa
Janne Ronkainen
Petri Torniainen
Petri Torniainen
Petri Torniainen
Antero Paljakka
Mika Halvari
Mika Halvari
???
Mika Halvari
Mika Halvari
Arsi Harju
Mika Halvari
Timo Aaltonen
Tepa Reinikainen
Tepa Reinikainen
Ville Tiisanoja
Conny Karlsson
Ville Tiisanoja
???
???
17.69
???
17.80
17.88
???
???
18.07
18.64
18.87
19.12
19.64
18.12
18.77
20.27
17.23
20.54
18.06
19.67
19.06
19.36
18.41
18.95
19.32
18.63
19.01
19.43
17.89
18.70
18.80
19.11
19.80
20.83
???
20.22
20.78
19.52
21.29
19.99
20.25
20.69
20.59
19.47
19.96

  Discus   35 Pounds Weight   Javelin  
1968
1969
1970
1971-85
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
???
Raimo Vento
Raimo Vento
Raimo Vento
Tapani Alentola
???
Heikki Hollmén
Martti Halmesmäki
Mika Muukka
Mika Muukka
Harri Uurainen
Timo Sinervo
Timo Tompuri
Timo Tompuri
Timo Tompuri
Timo Tompuri
Timo Tompuri
Mika Loikkanen
Mikko Kyyrö
Mika Loikkanen
Mikko Kyyrö
-
-
-
-
???
60.80
57.80
57.80
53.12
???
58.30
57.26
55.96
56.06
59.74
58.10
59.24
60.11
63.44
62.20
62.73
61.37
60.21
62.35
60.55
???
???
Kauko Harlos
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
???
19.72
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Seppo Räty
???
Seppo Räty
Seppo Räty
Seppo Räty
Seppo Räty
Seppo Räty
Aki Parviainen
Harri Hakkarainen
Juha Laukkanen
Matti Närhi
Sami Saksio
Harri Hakkarainen
???
Ari Pakarinen
Jarkko Koski-Vähälä
Pauli Piiparinen
Marko Kantanen
Petri Hyrkäs
Marko Kantanen
Mika Aalto
-
-
-
-
74.92
???
76.10
76.12
81.48
82.44
80.44
78.18
79.72
80.84
85.78
79.08
82.10
???
72.76
70.81
73.96
72.41
57.94
73.85
66.65

  Heptathlon   5000 Metres Walk  
1962-72
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
Heikki Leppänen
???
???
???
Teijo Pynnönen
Roger Kanerva
???
Johannes Lahti
Jan-Erik Romar
???
Olli Käenniemi
Kari-Pekka Lax
Risto Heinonen
???
Henrik Broman
Jali Valtonen
???
Jari Perälä
Kaj Ekman
???
Juha Laasanen
Petri Keskitalo
Petri Keskitalo
Jarkko Finni
Petri Nykänen
Janne Werner
Petri Nykänen
Jari Olli
Vesa Rantanen
Jaakko Ojaniemi
Harri Laiho
Lassi Raunio
Lassi Raunio
Lassi Raunio
???
4592s
???
???
???
5287
5079#
???
5886
5267#
???
5136#
5725#
5188
???
???*os
5722*os
???*
5118os
5355os
???os
5359os
5859os
6026os
5562os
5381
5097
5327os
5504
5801
5929os
5221
5503
5721os
5680os
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
???
???
???
Reima Salonen
Pauli Pirjetä
???
Reima Salonen
Kari Ahonen
Risto Nurmi
Pauli Pirjetä
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Valentin Kononen
Jani Lehtinen
Kim Lappalainen
Valentin Kononen
Valentin Kononen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Jani Lehtinen
Antti Kempas
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
???
???
???
20:12.19
19:56.31os
???
19:37.91os
20:20.49os
20:20.58
20:29.40os
20:17.75os
20:31.51os
20:44.63
19:17.88os
19:57.46os
21:46.99
19:10.70os
18:47.26
20:52.88os
20:04.48os
20:34.66os
20:18.14
20:27.21
20:40.01
20:19.36os

s - sextathlon, * - octathlon, # - score on current tables

WOMEN

  60 Metres   200 Metres   400 Metres  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Halina Górecka POL
???
???
Marika Eklund
???
???
Tuula Rautanen
Tuula Rautanen
Tuula Rautanen
Mona-Lisa Strandvall
Mona-Lisa Pursiainen (Strandvall)
Linda Haglund SWE
Linda Haglund SWE
Mona-Lisa Pursiainen
Linda Haglund SWE
Linda Haglund SWE
Linda Haglund SWE
Margareetta Honkaharju
Helinä Laihorinne
Lena Möller SWE
Linda Haglund SWE
Sisko Markkanen
Lena Möller SWE
Sisko Markkanen
Sisko Hanhijoki (Markkanen)
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Johanna Halkoaho
Heidi Hannula
Sanna Kyllönen (Hernesniemi)
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Elina Lax
Heidi Hannula
Heidi Hannula
Heidi Hannula
???
???
7.4
???
???y
8.0
???
???
7.9
7.5
7.4
7.4
7.2
7.2
7.0
7.54
7.18
7.24
7.17
7.60
7.31
7.45
7.40
7.51
7.47
7.40
7.30
7.25
7.22
7.25
7.28
7.32
7.35
7.22
7.29
7.29
7.47
7.33
7.24
7.27
7.34
7.48
7.35
7.29
7.27
???
???
?. Ahlström
???
???
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
not held
Anne-Elina Palonen
Anne-Elina Palonen
Anne-Elina Palonen
Sisko Markkanen
Jaana Niemi
Sisko Markkanen
Sisko Hanhijoki (Markkanen)
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sisko Hanhijoki
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Sanna Hernesniemi
Johanna Manninen
Katja Salivaara
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Johanna Manninen
Sari Keskitalo
Johanna Manninen
Katja Salivaara
Sari Keskitalo
???*
???*
20.9*
???*
???*25.51
24.96
24.99
25.04
24.67os
24.09
23.70os
23.56os
23.95
23.11os
23.29os
23.52os
24.03
23.30os
23.32os
24.21
24.08os
24.63
23.43os
23.50os
23.88os
24.42
23.57
25.30
23.99os
???
???
Anita Aittala
???
???
not held
not held
???
Riitta Hagman
Arja Niinimäki
Pirkko Helenius
Ann Larsson SWE
Riitta Salin (Hagman)
Mona-Lisa Pursiainen
Riitta Salin
Barbro Ahonen
Yvonne Hannus
Barbro Ahonen
Barbro Ahonen
Terhi Tarkiainen
Leena Kostiainen
Tuija Helander
Riitta Vesanen
Riitta Vesanen
Arja Viljanmaa
Leena Hyry
Sonja Finell
Sonja Finell
Sonja Finell
Sari Raumala
Sonja Finell
Aila Haikkonen
Lotta Bryggare
Sari Kärkäs
Lotta Bryggare
Pirpa Menonen
Pirpa Menonen
Milla Kelo
Pirpa Menonen
Suvi Myllymäki
Suvi Myllymäki
Milla Kelo
Suvi Myllymäki
Suvi Myllymäki
Kirsi Mykkänen
???
???
61.3
???
???


???
61.0
60.7
58.8
56.0
55.9
55.6
52.9
56.47
56.62
54.3
55.03
57.97
57.23
55.79
56.13
57.49
56.02os
56.27
55.79os
55.10os
56.28
53.75os
54.19os
54.89os
56.16
55.61os
55.84os
56.45
56.29os
57.29
56.46os
55.45os
55.25os
55.66
55.59
56.34
53.61os

y - 60 yards, * - 150 metres

  800 Metres   1500 Metres   3000 Metres  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Anita Aittala
???
???
Marita Aaltonen
???
???
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Gunilla Lindh SWE
Lena Bergström SWE
Ann Larsson SWE
Lilja Gudmundsdóttir ISL
Leena Lepistö
Yvonne Hannus
Kaisa Ylimäki
Kaisa Ylimäki
Christina Frisk-Bengtsson SWE
Teija Virkberg
Kaisa Ylimäki
Kaisa Ylimäki
Teija Virkberg
Kaisa Ylimäki
Teija Virkberg
Tiina Pakkala
Tuuli Merikoski
Tuuli Merikoski
Marjo Piipponen
Marjo Piipponen
Marjo Piipponen
Marjo Venäläinen (Piipponen)
Marjo Venäläinen
Marjo Venäläinen
Venla Saarelma
Marjo Venäläinen
Suvi Myllymäki
Monika Kinnunen
Suvi Myllymäki
Mari Järvenpää
Mari Järvenpää
Mari Järvenpää
Suvi Myllymäki
???
???
2:20.8
???
???
1:43.1*
???*
???
2:22.0
2:23.6
2:15.0
2:15.8
2:10.0
2:11.7
2:09.8
2:09.72
2:19.74
2:10.1
2:11.9
2:12.10
2:12.59
2:10.63
2:06.13
2:10.00
2:10.92os
2:09.63
2:08.19os
2:05.49os
2:11.22
2:06.39os
2:11.08os
2:08.65os
2:07.84
2:06.97os
2:09.85os
2:08.13
2:06.28os
2:04.92
2:12.09os
2:07.62os
2:07.23os
2:09.30
2:10.85
2:06.71
2:08.59os
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Irja Pettinen
Lisbeth Engström SWE
Helena Pietilä
Irja Pettinen
Aila Virkberg
Sinikka Tyynelä
Sinikka Tyynelä
Aila Virkberg
Helena Heikkinen
Helena Heikkinen
Marjo-Riitta Lakka
Helena Heikkinen
Marjo-Riitta Lakka
Hanna Lassila
Satu Levelä
Kaisa Ylimäki
Teija Virkberg
Hanna Vuorimaa
Carita Sunell
Kaisa Siitonen (Ylimäki)
Monika Rönnholm
Minna Lainio
Tytti Reho
Tytti Reho
Marjo Venäläinen
Marjo Venäläinen
Venla Saarelma
Marjo Venäläinen
Monika Kinnunen (Rönnholm)
Monika Kinnunen
Mari Niskanen
Ulla Tuimala
Mari Järvenpää
Mari Järvenpää
Annika Rikberg
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4:36.4
4:27.8
4:38.8
4:31.5
4:26.8
4:26.17
4:28.52
4:29.7
4:30.2a
4:23.74
4:22.99
4:25.99
4:17.32
4:34.13
4:26.02os
4:19.44
4:21.18os
4:25.89os
4:24.09
4:20.14os
4:30.83os
4:23.72os
4:32.46
4:30.44os
4:30.80os
4:24.59
4:21.13os
4:21.46
4:22.66os
4:20.60os
4:22.33os
4:19.90
4:20.55
4:22.64
4:44.00os
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Tuija Toivonen
Tuija Toivonen
Sirkku Kumpulainen
Tuija Toivonen
Satu Levelä
Satu Levelä
Satu Levelä
Carita Sunell
Carita Sunell
Carita Sunell
Monika Rönnholm
Minna Lainio
Ann-Catrin Nordman
Nina-Carita Liljedahl
Tiina Toivanen
Ann-Catrin Nordman
Tuula Laitinen
Riina Tolonen
Riina Tolonen
Riina Tolonen
Ulla Tuimala
Ulla Tuimala
Ulla Tuimala
Ulla Tuimala
Mari Järvenpää
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
9:20.95
9:39.39
9:21.35
9:31.59
9:27.24os
9:37.00
9:12.89os
9:24.56os
9:13.58
9:23.34os
9:20.98os
9:37.10os
9:49.81
9:57.51os
9:48.80os
9:45.91
9:36.41os
9:46.50
9:25.67os
9:24.50os
9:21.40os
9:11.10
9:22.31
9:29.15
9:33.06os

* - 600 metres

  60 Metres Hurdles   300 Metres Hurdles   High Jump  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
 
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Maria Piatkowska POL
???
???
Pirkko Heikkilä
???
???
Pirkko Helenius
Sirkka Norrlund
Paula Summanen
Saisa Perttula
Ulla Lempiänen
Ulla Lempiänen
Ulla Lempiänen
Ulla Lempiänen
Lena Spoof
Lena Spoof
Lena Spoof
Tiina Lindgren
Tiina Lindgren
Lena Spoof
Paula Keihäskoski
Tuija Helander
Saila Purho
Tuija Helander
Teija Stark
Tuija Helander-Kuusisto
Tuija Helander-Kuusisto
Satu Ruotsalainen
Jutta Kemilä
Marika Salminen
 
Heini Sistonen
Jutta Kemilä
Tiia Hautala
Johanna Halkoaho
Tiia Hautala
Manuela Bosco
Manuela Bosco
Hanna Korell
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Emma Montell
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
???
???
9.0y
???
???
9.3
???
???
9.5
8.9
9.0
9.2
8.8
8.8
8.3
8.63
8.72
8.47
8.50
8.72
8.63
8.53
8.57
8.68
8.54
8.41
8.69
8.42
8.42
8.28
8.45
8.37
 
8.40
8.21
8.45
8.42
8.42
8.27
8.12
8.42
8.29
8.30
8.53
8.45
8.23
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Anne Pollänen
not held
Nina Tapala
Virve Pajuharju
Marjut Töyli
 
not held
Annika Kumlin
Annika Kumlin
not held
Anja Rantanen
not held
Anja Rantanen
not held
Ilona Ranta
not held
not held
not held
Ilona Ranta
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
43.39os

43.67os
42.16os
41.93os
 

42.24os
41.19os

41.74os

41.04os

41.38os41.01os
???
???
Leena Kaarna
???
???
Gun Nordlund
???
???
Stina Dahlström
Siv Yllman SWE
Gun Nordlund
Eila Kelo
Eila Kelo
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Susanne Sundqvist
Minna Vehmasto
Susanne Lorentzon SWE
Lena Teckenberg
Niina Ranta
Ringa Ropo
Susanne Lorentzon SWE
Anita Erämies
Sari Karjalainen
Sari Karjalainen
Marita Pakarinen
Marita Pakarinen
Katja Kilpi
Katja Kilpi
Katja Kilpi
Kaisa Gustafsson &
Minna Kemilä
Piia Peltosaari
Kaisa Gustafsson
Kaisa Gustafsson
Tanja Leinonen
Kaisa Gustafsson
Hanna Mikkonen
Marianne Mattas
Katja Vainikainen
Marianne Mattas
Hanna Mikkonen
Hanna Mikkonen
Alina Mattila
Alina Mattila
???
???
1.63
???
???
1.60
???
???
1.54
1.67
1.62
1.73
1.70
1.76
1.85
1.80
1.80
1.79
1.82
1.76
1.80
1.86
1.82
1.85
1.84
1.84
1.77
1.84
1.86
1.87
1.84
1.84
 
1.74
1.89
1.85
1.82
1.82
1.80
1.80
1.84
1.84
1.84
1.86
1.85
1.83

y - 70 yards

  Pole Vault   Long Jump   Triple Jump  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Teija Saari
???
Teija Saari
Teija Saari
Teija Saari
Annu Mäkelä
Teija Saari
Teija Saari
Saara Laaksonen
Hanna Palamaa
Minna Nikkanen
Minna Nikkanen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
3.28
???
3.75
3.80
3.84
3.78
3.80
3.90
4.05
4.00
3.91
4.16
???
Sirkka Norrlund
Elzbieta Krzesinska POL
???
???
Sirpa Niiranen
???
???
Sirpa Niiranen
Birgitta Larsson SWE
Tuula Rautanen
Pirkko Helenius
Tuula Rautanen
Tuula Rautanen
Tuula Rautanen
Leena Kiviranta
Lena Johansson SWE
Lena Johansson SWE
Leena Pylkkänen
Tarja Koskelo
Tarja Koskelo
Lotta Holmström SWE
Anna-Maija Bryggare
Sanni Suhonen
Arja Jussila
Arja Jussila
Ringa Ropo
Ringa Ropo-Junnila
Ragne Kytölä
Ringa Ropo-Junnila
Ragne Kytölä
Marika Salminen
Heli Koivula
Heli Koivula
Heli Koivula
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Pamela Lindfors
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Johanna Halkoaho
Heli Koivula-Kruger
Johanna Halkoaho
Jaana Kontturi
???
5.80
5.64
???
???
5.44
???
???
5.78
5.94
5.85
5.81
6.34
6.02
6.06
5.66
6.03
6.13
5.92
5.85
5.94
6.30
6.04
6.03
6.27
6.30
6.54
6.70
6.33
6.70
6.27
6.20
6.21
6.50
6.47
6.35
6.25
6.22
6.46
6.27
6.19
6.21
6.38
6.14
6.10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ragne Kytölä
Ragne Kytölä
Marika Salminen
Anni Paananen
Anni Paananen
Heli Koivula
Heli Koivula
Heli Koivula
Hanna Pennanen
Natalia Kilpeläinen
Sari Kulmala
Natalia Kilpeläinen
Natalia Kilpeläinen
Heli Koivula-Kruger
Natalia Kilpeläinen
Natalia Kilpeläinen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
13.06
13.23
13.12
13.08
13.14
13.75
13.10
13.45
13.16
13.80
13.05
13.61
13.68
13.96
13.35
13.76

  Shot   Discus   Javelin  
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
???
???
Marjatta Mäkinen
Marjatta Mäkinen
???
???
???
???
Christine Huttunen
Christine Barck (Huttunen)
Christine Barck
Christine Barck
Ritva Metso
Ritva Metso
Ritva Metso
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Tuula Kivi
Helena Laine
Satu Sulkio
Asta Hovi
Asta Hovi
Asta Hovi
???
Asta Hovi
Asta Hovi
Asta Ovaska (Hovi)
Marika Tuliniemi
Asta Ovaska
Marika Tuliniemi
Marika Tuliniemi
Karoliina Lundahl
???
Katarina Sederholm
Anna Rauhala
Anna Rauhala
Anna Rauhala
Niina Kelo
Niina Kelo
Niina Kelo
Niina Kelo
Niina Kelo
Niina Kelo
???
???
13.86
14.38
???
???
???
???
14.29
14.51
14.71
15.18
15.81
16.77
16.31
14.14
14.43
14.26
15.90
16.94
15.24
15.55
16.25
16.66
16.57
???
17.42
16.29
17.48
15.85
16.87
17.25
16.89
17.23
???
16.67
15.39
17.11
15.89
13.60
14.50
14.38
14.65
14.82
14.87
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
Heli Salmi
Anne Känsäkangas
Riitta Brännkärr
???
???
Kati Siltovuori
Kati Siltovuori
Diana Back
Diana Back
Diana Back
???
Tiina Kankaanpää?
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Tiina Kankaanpää
Anita Hietalahti
Tiina Kankaanpää
Niina Kelo
Niina Kelo
Niina Kelo
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
46.10
52.84
49.00
???
???
51.54
52.12
51.82
54.42
53.54
???
54.86?
55.39
54.62
57.44
54.30
55.03
51.62
51.52
50.57
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Päivi Alafrantti
Päivi Alafrantti
Tuula Laaksalo
Jaana Paananen
Päivi Alafrantti
Päivi Alafrantti
Päivi Alafrantti
Heli Rantanen
Heli Rantanen
Heli Tolkkinen
Heli Rantanen
Mikaela Ingberg
Taina Uppa
Taina Uppa
Kirsi Ahonen
Kirsi Ahonen
Taina Kolkkala (Uppa)
Kirsi Ahonen
Kirsi Ahonen
Kirsi Ahonen
Kirsi Ahonen
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
52.64*
57.64*
58.08*
51.62*
59.12*
58.54*
60.32*
61.00*
60.56*
64.58*
59.56*
61.46*
60.32*
61.29
58.95
53.42
55.06
57.43
54.59
53.99
50.72

* - original model javelin

  Pentathlon   3000 Metres Walk  
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Anne Kyllönen
Tellervo Pakarinen
Anne Kyllönen
Tiina Tuononen
Mirja Järvenpää
Anne Kyllönen
???
Mirja Järvenpää
Satu Ruotsalainen
Tiina Tuononen
Helle Aro
Tina Rättyä
Helle Aro
Tina Rättyä
Tina Rättyä
Tina Rättyä
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Tiia Hautala
Piia Peltosaari
Tiia Hautala
Milla Kelo
Tiia Hautala
Niina Kelo
Maija Kovalainen
Maija Kovalainen
3880#
3824#
3896#
3913#
4109#
3900
???
3977os
4459os
4048
4127os
4108os
4062os
4528os
4293os
4343os
4531os
4554
4538
4379os
4079
4303
3709os
4374
4171
4234os
4238os
-
???
???
???
???
Sirkka Oikarinen
Sirkka Oikarinen
???
Sari Essayah
Sari Essayah
Mirva Hämäläinen
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Sari Essayah
Anne Perttola
???
Elina Risto
Elina Risto
Elina Risto
Tiina Muinonen
Tiina Muinonen
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
Marja Penttinen
Outi Sillanpää
Outi Sillanpää
-
???
???
???
???
13:46.34
13:32.92os
???
13:05.54os
13:20.87os
13:14.74
12:37.29os
12:25.28os
12:17.33os
12:17.81
13:52.67os
???os
13:52.68
13:34.34os
13:35.26
13:40.68os
13:06.86os
13:16.70os
14:16.89
14:12.80
13:13.92
13:45.53os

# - score on current tables

© Athletics Weekly 1999-2007


Home Page National Championships Please send updates/amendments to: Athletics Weekly