United Kingdom Track and Field All-Time Lists

EAST GERMAN CHAMPIONSHIPS

The championships of the German Democratic Republic (DVfL) were first held in 1948. This compilation lists winners of standard individual events from 1960 until the re-unification of Germany in 1990. Winners of subsequent unified German Championships are listed on a separate page as are winners of East German Indoor championships. A complete list of medallists in all GDR championships is available on sport-komplett.de.

MEN

  100 Metres   200 Metres   400 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Klaus Schüler
Hans Pollex
Heinz Erbstösser
Dietmar Falgowski
Heinz Erbstösser
Heinz Erbstösser
Harald Eggers
Harald Eggers
Heinz Erbstösser
Detlef Lewandowski
Siegfried Schenke
Siegfried Schenke
Bernd Borth
Hans-Jürgen Bombach
Manfred Kokot
Klaus-Dieter Kurrat
Klaus-Dieter Kurrat
Eugen Ray
Eugen Ray
Olaf Prenzler
Eugen Ray
Frank Emmelmann
Frank Emmelmann
Thomas Schröder
Thomas Schröder
Frank Emmelmann
Thomas Schröder
Steffen Bringmann
Sven Matthes
Steffen Bringmann
Steffen Görmer
10.5
10.5
10.6
10.5
10.4
10.4
10.3
10.3
10.1
10.2
10.1
10.2
10.2
10.1
10.42
10.51
10.22
10.14
10.29
10.31
10.14w
10.19
10.27
10.25
10.27
10.31
10.10
10.27
10.19
10.35
10.33
Helmuth Opitz
Sigismund Kostulski
Heinz Erbstösser
Heinz Erbstösser
Heinz Erbstösser
Heinz Erbstösser
Heinz Erbstösser
Harald Eggers
Hartmut Schelter
Detlef Lewandowski
Siegfried Schenke
Jörg Pfeifer
Siegfried Schenke
Hans-Jürgen Bombach
Hans-Jürgen Bombach
Hans-Joachim Zenk
Klaus-Dieter Kurrat
Bernhard Hoff
Olaf Prenzler
Bernhard Hoff
Bernhard Hoff
Frank Emmelmann
Detlef Kübeck
Olaf Prenzler
Frank Emmelmann
Frank Emmelmann
Thomas Schröder
Frank Emmelmann
Frank Emmelmann
Steffen Schwabe
Torsten Heimrath
21.4
21.4
21.7
21.6
21.3
21.5
21.2
21.1
20.8
20.6
20.8
20.5
20.8
20.2
20.78
20.96
20.61
20.93
20.89
20.84
20.39
20.40
20.60
20.61
20.48
20.35
20.57
20.65
20.37
20.85
20.78
Karl Storm
Gottfried Klimbt
Edgar Benkwitz
Arthur Speer
Arthur Speer
Hartmut Schwabe
Wilfried Weiland
Wilfried Weiland
Michael Zerbes
Wolfgang Müller
Wolfgang Müller
Klaus Hauke
Wolfgang Müller
Andreas Scheibe
Andreas Scheibe
Dietmar Krug
Günter Arnold
Jürgen Utikal
Frank Richter
Frank Schaffer
Frank Schaffer
Andreas Knebel
Andreas Knebel
Thomas Schönlebe
Thomas Schönlebe
Thomas Schönlebe
Mathias Schersing
Thomas Schönlebe
Thomas Schönlebe
Matthias Schrober
Jens Carlowitz
46.9
48.0
47.7
47.4
47.4
47.3
46.7
47.2
45.6
47.1
46.2
46.2
46.3
46.3
46.07
46.12
47.23
46.47
45.91
45.73
46.12
45.72
46.74
45.50
45.13
44.93
45.19
44.48
45.56
47.46
45.60

  800 Metres   1500 Metres   5000 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Manfred Matuschewski
Manfred Matuschewski
Manfred Matuschewski
Manfred Matuschewski
Manfred Matuschewski
Manfred Matuschewski
Manfred Matuschewski
Rainer Fähse
Dieter Fromm
Manfred Matuschewski
Ullrich Schmidt
Dieter Fromm
Dieter Fromm
Hans-Henning Ohlert
Hans-Henning Ohlert
Dieter Fromm
Olaf Beyer
Olaf Beyer
Detlef Wagenknecht
Olaf Beyer
Detlef Wagenknecht
Olaf Beyer
Detlef Wagenknecht
Detlef Wagenknecht
Detlef Wagenknecht
Ralph Schumann
Hans-Joachim Mogalle
Jens-Peter Herold
Ralph Schumann
Jens-Peter Herold
Ralph Schumann
1:47.7
1:49.5
1:48.9
1:49.0
1:50.7
1:51.4
1:47.1
1:49.8
1:47.7
1:47.5
1:47.8
1:46.2
1:46.4
1:47.1
1:46.54
1:46.74
1:46.8a
1:46.6a
1:45.84
1:46.46
1:46.9a
1:44.31
1:46.50
1:47.97
1:45.62
1:47.26
1:46.56
1:46.44
1:47.38
1:50.92
1:48.78
Siegfried Valentin
Siegfried Valentin
Jürgen May
Karl-Heinz Kruse
Siegfried Valentin
Jürgen May
Jürgen May
Mathias Siedler
Dieter Fromm
Manfred Matuschewski
Klaus-Peter Justus
Bernd Exner
Klaus-Peter Justus
Klaus-Peter Justus
Klaus-Peter Justus
Klaus-Peter Justus
Gerhard Stolle
Jürgen Straub
Jürgen Straub
Jürgen Straub
Jürgen Straub
Olaf Beyer
Olaf Beyer
Andreas Busse
Andreas Busse
Olaf Beyer
Andreas Busse
Jens-Peter Herold
Jens-Peter Herold
Jens-Peter Herold
Jens-Peter Herold
3:40.9
3:44.7
3:52.0
3:46.5
3:41.4
3:40.0
3:38.2
3:43.0
3:44.2
3:46.0
3:43.2
3:41.1
3:40.4
3:44.8
3:40.79
3:42.7a
3:42.6a
3:38.0a
3:39.4a
3:38.4a
3:39.7a
3:46.43
3:41.09
3:37.38
3:36.03
3:40.96
3:36.97
3:33.28
3:46.62
3:37.72
3:38.60
Gerhard Hönicke
Gerhard Hönicke
Arthur Hannemann
Friedrich Janke
Siegfried Herrmann
Siegfried Herrmann
Siegfried Herrmann
Gerd Eisenberg
Bernd Diessner
Jürgen Haase
Gerd Eisenberg
Bernd Diessner
Frank Eisenberg
Wilfried Scholz
Manfred Kuschmann
Manfred Kuschmann
Jörg Peter
Jörg Peter
Jörg Peter
Ralf Pönitzsch
Jörg Peter
Hansjörg Kunze
Werner Schildhauer
Hansjörg Kunze
Hansjörg Kunze
Werner Schildhauer
Hansjörg Kunze
Hansjörg Kunze
Axel Krippschock
Stephan Freigang
Carsten Eich
14:13.0
14:16.4
14:17.6
14:04.8
13:55.6
14:01.2
13:52.4
14:00.8
14:02.0
13:48.6
13:41.6
13:39.8
13:33.8
13:36.0
13:27.81
13:45.0a
13:49.8a
13:28.3a
13:26.96
13:26.9a
13:51.5a
13:29.07
13:33.54
13:36.99
13:47.31
13:27.16
13:31.05
13:24.00
13:48.63
13:42.69
13:42.27

  10000 Metres   25 Kilometres (Road)   Marathon  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Bruno Bartholome
Friedrich Janke
Friedrich Janke
Friedrich Janke
Siegfried Herrmann
Jürgen Haase
Jürgen Haase
Paul Krebs
Jürgen Haase
Jürgen Busch
Jürgen Haase
Konstantin Popow
Jürgen Haase
Jürgen Haase
Manfred Kuschmann
Lutz Obschonka
Lutz Obschonka
Jörg Peter
Karl-Heinz Leiteritz
Waldemar Cierpinski
Waldemar Cierpinski
Werner Schildhauer
Werner Schildhauer
Werner Schildhauer
Hansjörg Kunze
Werner Schildhauer
Hansjörg Kunze
Hansjörg Kunze
Hansjörg Kunze
Hagen Melzer
Carsten Eich
30:56.8
29:35.0
29:38.6
29:34.2
29:16.4
29:04.4
28:45.4
29:26.0
29:12.8
29:09.8
28:26.0
28:53.6
28:23.4
28:34.4
28:09.6
28:42.8a
28:39.2a
28:27.1a
28:57.2a
28:54.0a
28:51.2a
28:11.23
27:33.66
27:24.95
27:33.10
28:29.27
27:34.68
27:39.60
27:55.85
28:50.60
28:35.44
-
???
Gerhard Hönicke
Arthur Hannemann
Klaus Böttger
Gerhard Hönicke
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
1:20:50
1:20:10
1:21:46
1:17:17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Günter Havenstein
Bruno Bartholome
Gerhard Hönicke
Heinrich Hagen
Gerhard Hönicke
Gerhard Hönicke
Gerhard Lange
Jürgen Busch
Paul Krebs
Steffen Gottert
Joachim Truppel
Jürgen Vesper
Jürgen Busch
Joachim Truppel
Bernd Arnhold
Joachim Truppel
Karl-Heinz Baumbach
Holger Runge
Waldemar Cierpinski
Joachim Truppel
Martin Schröder
Matthias Böckler
Waldemar Cierpinski
Stephan Seidemann
Frank Konzack
Jörg Peter
Uwe Koch
Michael Heilmann
Rainer Wachenbrunner
Steffen Dittmann
Klaus Goldammer
2:37:55
2:30:24
2:25:20
2:24:50
2:19:52
2:21:33
2:17:24
2:24:16
2:24:18
2:27:30
2:20:16
2:24:18
2:16:41
2:17:10
2:16:14
2:18:51
2:18:14
2:28:34
2:14:58
2:20:02
2:16:17
2:17:40
2:12:59
2:21:44
2:18:50
2:12:32
2:17:04
2:14:17
2:17:20
2:21:04
2:25:05

  3000 Metres Steeplechase   110 Metres Hurdles   200 Metres Hurdles  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Fred Döring
Herman Buhl
Herman Buhl
Rainer Dörner
Fred Döring
Dieter Hartmann
Dieter Hartmann
Dieter Hermann
Dieter Hermann
Dieter Hermann
Ulrich Holbeck
Dieter Hermann
Waldemar Cierpinski
Jürgen Straub
Jürgen Straub
Jürgen Straub
Ralf Pönitzsch
Ralf Pönitzsch
Gerhard Wetzig
Ralf Pönitzsch
Hagen Melzer
Ralf Pönitzsch
Rainer Wachenbrunner
Hagen Melzer
Rainer Wachenbrunner
Hagen Melzer
Hagen Melzer
Hagen Melzer
Hagen Melzer
Hagen Melzer
Uwe Pflügner
8:45.6
8:46.8
8:42.2
8:41.4
8:39.0
8:45.6
8:33.8
8:42.6
8:43.4
8:36.6
8:36.8
8:53.0
8:36.8
8:35.6
8:30.32
8:44.2a
8:31.2a
8:36.7a
8:34.0a
8:37.2a
8:34.1a
8:31.57
8:43.23
8:25.29
8:39.47
8:34.69
8:19.48
8:24.22
8:19.22
8:27.32
8:29.99
Hans Reimers
Herbert Widera
Hans-Werner Regenbrecht
Hans-Werner Regenbrecht
Christian Voigt
Christian Voigt
Richard Stotz
Richard Stotz
Richard Stotz
Raimund Bethge
Frank Siebeck
Frank Siebeck
Frank Siebeck
Frank Siebeck
Frank Siebeck
Thomas Munkelt
Thomas Munkelt
Thomas Munkelt
Thomas Munkelt
Thomas Munkelt
Thomas Munkelt
Andreas Schlisske
Thomas Munkelt
Thomas Munkelt
Thomas Munkelt
Oliver Grawe
Holger Pohland
Andreas Oschkenat
Holger Pohland
Holger Pohland
Holger Pohland
14.5
14.5
14.9
14.6
14.6
14.3
14.5
14.4
13.8
13.6
13.5
13.5
13.4
13.3
13.87
13.45
13.71
13.48
13.68
13.60
13.41
13.65
13.65
13.48
13.51
14.37
13.56
13.89
13.67
14.23
13.99
not held
Herbert Widera
Joachim Singer
W. Skarus
Joachim Singer
G. Schenk
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
24.4
23.9
23.7
23.5
24.0
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

  400 Metres Hurdles   High Jump   Pole Vault  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Christian Hille
Herbert Widera
Joachim Singer
Joachim Singer
Joachim Singer
Werner Schiedewitz
Joachim Singer
Bernd Hopfer
Lutz Waldner
Christian Rudolph
Christian Rudolph
Christian Rudolph
Christian Rudolph
Jürgen Laser
Klaus Schönberger
Jochen Mayer
Jochen Mayer
Klaus Schönberger
Manfred Konow
Manfred Konow
Volker Beck
Volker Beck
Uwe Ackermann
Volker Beck
Manfred Konow
Hans-Jürgen Ende
Ingo Krüger
Uwe Ackermann
Uwe Ackermann
Hans-Jürgen Ende
Daniel Blochwitz
52.2
52.0
52.5
52.0
50.9
51.8
51.8
51.5
51.8
51.5
50.7
49.7
50.5
50.3
49.53
50.66
50.68
50.43
50.65
50.68
49.52
49.74
49.74
49.39
49.78
51.34
50.46
50.08
50.15
50.65
51.79
Werner Pfeil
Gerd Dührkop
Gerd Dührkop
Gerd Dührkop
Werner Pfeil
Waldemar Schütz
Werner Pfeil
Rudi Köppen
Rudi Köppen
Herbert Hüttl
Herbert Hüttl
Gerd Dührkop
Stefan Junge
Stefan Junge
Rolf Beilschmidt
Rolf Beilschmidt
Rolf Beilschmidt
Rolf Beilschmidt
Rolf Beilschmidt
Rolf Beilschmidt
Gerd Wessig
Rolf Beilschmidt
Jörg Freimuth
Andreas Sam
Gerd Wessig
Gerd Wessig
Gerd Wessig
Matthias Grebenstein
Gerd Wessig
Gerd Wessig
Uwe Bellmann
1.98
2.06
2.04
2.07
2.06
2.04
2.09
2.14
2.10
2.14
2.14
2.14
2.21
2.17
2.14
2.21
2.18
2.25
2.31
2.28
2.30
2.24
2.22
2.24
2.27
2.24
2.30
2.27
2.26
2.24
2.18
Manfred Preussger
Peter Laufer
Manfred Preussger
Manfred Preussger
Manfred Preussger
Wolfgang Nordwig
Wolfgang Nordwig
Wolfgang Nordwig
Wolfgang Nordwig
Wolfgang Nordwig
Wolfgang Nordwig
Wolfgang Nordwig
Wolfgang Nordwig
Manfred Frühauf
Wolfgang Reinhardt
Peter Wienick
Axel Weber
Axel Weber
Wolfgang Reinhardt
Axel Weber
Axel Weber
Axel Weber
Steffen Giebe
Olaf Kasten
Andreas Kramss
Christoph Pietz
Uwe Langhammer
Uwe Langhammer
Uwe Langhammer
Uwe Langhammer
Uwe Langhammer
4.40
4.50
4.60
4.85
4.80
4.80
4.95
5.10
5.25
5.30
5.40
5.40
5.10
5.10
5.00
5.10
5.20
5.30
5.20
5.20
5.40
5.35
5.20
5.30
5.40
5.40
5.50
5.65
5.60
5.50
5.40

  Long Jump   Triple Jump   Shot  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Karl Thierfelder
Klaus Beer
Klaus Beer
Arndt Kluge
Klaus Beer
Udo Vogel
Udo Vogel
Klaus Beer
Klaus Beer
Klaus Beer
Klaus Beer
Max Klauss
Max Klauss
Max Klauss
Max Klauss
Peter Rieger
Frank Wartenberg
Erwin Plöger
Frank Paschek
Lutz Dombrowski
Frank Paschek
Uwe Lange
Uwe Lange
Frank Nowak
Lutz Dombrowski
Uwe Lange
Ron Beer
Marco Delonge
Ron Beer
Marco Delonge
André Müller
7.51
7.61
7.65
7.64
7.94
7.69
7.73
7.81
8.09
8.07
8.10
8.00
8.12w
7.86
7.88
7.67
8.13
8.10
7.87
8.11
7.92
8.02
7.85
7.86
8.28
8.02
8.13w
8.18
7.92
8.27w
8.11
Karl Thierfelder
Hans-Jürgen Rückborn
Manfred Hinze
Hans-Jürgen Rückborn
Klaus Neumann
Hans-Jürgen Rückborn
Siegfried Dähne
Hans-Jürgen Rückborn
Heinz-Günter Schenk
Jörg Drehmel
Jörg Drehmel
Jörg Drehmel
Jörg Drehmel
Heinz-Günter Schenk
Jörg Drehmel
Hans-Dieter Haberland
Klaus Hufnagel
Klaus Hufnagel
Lothar Gora
Klaus Hufnagel
Klaus Hufnagel
Matthias Schröder
Heiko Fermumm
Axel Gross
Volker Mai
Dirk Gamlin
Dirk Gamlin
Jörg Friess
Volker Mai
Dirk Gamlin
Jörg Friess
15.63
15.73
15.98
16.17
15.74
15.74
16.09
16.12
16.62
16.78
16.41
16.44
16.70
16.79
16.35
16.12
16.13
16.69
16.06
16.15
16.34w
15.99
16.08
16.84w
16.94
16.86
17.11w
16.65
16.80
16.78w
16.93
Peter Gratz
Rudolf Langer
Peter Gratz
Rudolf Langer
Rudolf Langer
Uwe Grabe
Rudolf Langer
Dieter Prollius
Dieter Hoffmann
Hans-Peter Gies
Hartmut Briesenick
Hartmut Briesenick
Hans-Peter Gies
Hartmut Briesenick
Hartmut Briesenick
Heinz-Joachim Rothenburg
Hans-Peter Gies
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Udo Beyer
Ulf Timmermann
Ulf Timmermann
Ulf Timmermann
16.88
17.29
17.88
17.92
17.89
17.70
18.00
18.98
19.97
20.31
20.27
20.71
21.21
21.07
20.29
20.49
20.14
21.15
21.89
21.12
21.54
21.44
21.47
21.44
21.72
21.50
22.14
22.31
21.88
22.03
21.08

  Discus   Hammer   Javelin  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Fritz Kühl
Lothar Milde
Lothar Milde
Lothar Milde
Fritz Kühl
Fritz Kühl
Hartmut Losch
Detlef Thorith
Lothar Milde
Lothar Milde
Detlef Thorith
Lothar Milde
Detlef Thorith
Siegfried Pachale
Gunnar Müller
Wolfgang Schmidt
Wolfgang Schmidt
Wolfgang Schmidt
Wolfgang Schmidt
Wolfgang Schmidt
Wolfgang Schmidt
Armin Lemme
Armin Lemme
Jürgen Schult
Jürgen Schult
Jürgen Schult
Jürgen Schult
Jürgen Schult
Jürgen Schult
Jürgen Schult
Jürgen Schult
53.80
52.51
57.27
55.84
55.98
57.06
57.76
58.20
62.70
63.60
60.00
61.04
62.50
61.60
60.60
63.70
66.86
65.48
64.80
66.26
68.24
66.70
65.48
66.34
65.40
65.86
64.84
69.18
66.92
67.14
65.70
Klaus Peter
Horst Niebisch
Martin Lotz
Martin Lotz
Manfred Losch
Martin Lotz
Manfred Losch
Manfred Losch
Reinhard Theimer
Reinhard Theimer
Reinhard Theimer
Jochen Sachse
Jochen Sachse
Reinhard Theimer
Reinhard Theimer
Jochen Sachse
Jochen Sachse
Karl-Heinz Beilig
Roland Steuk
Roland Steuk
Roland Steuk
Roland Steuk
Roland Steuk
Roland Steuk
Ralf Haber
Matthias Moder
Günther Rodehau
Ralf Haber
Ralf Haber
Ralf Haber
Günther Rodehau
61.43
60.42
63.96
63.94
64.36
64.31
66.72
65.62
68.98
68.20
71.56
72.76
74.76
73.44
73.62
73.46
74.60
72.92
78.14
75.94
77.72
75.28
76.72
78.22
78.04
80.04
80.16
81.84
80.30
77.84
77.96
Walter Krüger
Erich Ahrendt
Wolfgang Frommhagen
Horst Bade
Horst Bade
Manfred Stolle
Horst Bade
Manfred Stolle
Manfred Stolle
Manfred Stolle
Manfred Stolle
Manfred Stolle
Manfred Stolle
Manfred Stolle
Manfred Ahlert
Detlef Michel
Wolfgang Hanisch
Wolfgang Hanisch
Wolfgang Hanisch
Detlef Michel
Detlef Michel
Gerald Weiss
Detlef Michel
Detlef Michel
Uwe Hohn
Uwe Hohn
Detlef Michel
Detlef Michel
Silvio Warsönke
Volker Hadwich
Raymond Hecht
75.58*
75.17*
73.72*
79.13*
75.44*
78.70*
77.24*
83.52*
81.68*
80.58*
90.68*
81.24*
86.00*
81.28*
80.26*
79.80*
81.08*
84.74*
87.16*
88.26*
88.68*
89.56*
88.50*
88.12*
93.80*
85.78*
82.84
81.86
82.64
84.06
80.80

* - original model javelin

  Decathlon   10000 Metres Track Walk   20 Kilometres Road Walk  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
 
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Wolfgang Utech
Wolfgang Utech
Gerhard Lohse
Wolfgang Utech
Wolfgang Utech
Horst Mempel
Rudolf Langer
Max Klauss
Herbert Wessel
Rüdiger Demmig
Rüdiger Demmig
Herbert Wessel
Stefan Schreyer
 
Dieter Krüger
Rainer Pottel
Dieter Krüger
Siegfried Stark
Siegfried Stark
Rainer Pottel
Steffen Grumbt
Dietmar Jentsch
Rainer Pottel
Torsten Voss
Torsten Voss
Uwe Freimuth
Uwe Freimuth
Uwe Freimuth
Torsten Voss
Uwe Freimuth
René Günther
Torsten Voss
6577
6945
6592
7094
7090
7266
7462
7986
7953
8029
8130
7961
7942
 
7874
7745
8091
8005
8146
7873
7576
7846
8161
8387
8335
8542
8427
8248
8429
8290
8013
8275
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Axel Noack
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
 
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
39:29.72
-
-
-
Hans-Joachim Pathus
Hans-Joachim Pathus
Hans-Georg Reimann
Hans-Joachim Pathus
Hans-Georg Reimann
Hans-Joachim Pathus
Gerhard Sperling
Hans-Georg Reimann
Gerhard Sperling
Gerhard Sperling
Peter Frenkel
Gerhard Sperling
Peter Frenkel &
Hans-Georg Reimann
Karl-Heinz Stadtmüller
Karl-Heinz Stadtmüller
Hartwig Gauder
Hartwig Gauder
Werner Heyer
Roland Wieser
Fred Sparmann
Karl-Heinz Stadtmüller
Ralf Kowalsky
Werner Heyer
Ralf Kowalsky
Ronald Weigel
Hartwig Gauder
Hartwig Gauder
Axel Noack
Ronald Weigel
Ronald Weigel
Axel Noack
1:31:20
1:32:52
1:34:19
1:30:00
1:27:47
1:27:22
1:31:14
1:29:06
1:29:45
1:32:03
1:25:50.0t
1:27:08.6t
1:25:19.4t
 
1:25:21
1:25:13
1:26:29
1:26:25
1:29:51
1:24:36
1:25:25
1:22:25
1:21:40
1:28:02
1:21:52
1:22:16
1:23:03
1:25:55
1:21:34
1:20:57
1:27:24
1:22:26.10t

t - track walk

  35 Kilometres Road Walk   50 Kilometres Road Walk  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
-
-
-
Burkhard Leuschke
Christoph Höhne
Christoph Höhne
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???
???
???
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Max Weber
Hannes Koch
Helmut Wilke
Christoph Höhne
Christoph Höhne
Christoph Höhne
Peter Selzer
Peter Selzer
Christoph Höhne
Christoph Höhne
Christoph Höhne
Christoph Höhne
Karl-Heinz Stadtmüller
Peter Selzer
Winfried Skotnicki
Olaf Pilarski
Steffen Müller
Ralf Knütter
Karl-Heinz Stadtmüller
Hartwig Gauder
Hans-Jürgen Lange
Uwe Dünkel
Hartwig Gauder
Ronald Weigel
Axel Noack
Ronald Weigel
Hartwig Gauder
Dietmar Meisch
Ronald Weigel
Bernd Gummelt
not held
4:27:34
4:33:52
4:30:02
4:10:47
4:18:20
4:17:50
4:19:16
4:17:00
4:11:31
4:19:45
4:06:00
4:07:26
4:06:01
4:04:08
4:03:04
4:13:14
4:04:48
4:22:43
4:01:59
4:01:20
5:28:50
3:45:51
3:49:44
3:41:31
4:00:41
3:47:15
3:43:52
3:48:03
3:42:33
3:53:36
 

t - track walk

  Cross Country (Long Course)   Cross Country (Short Course)  
1960†
1961†
1962†
1963†
1964†
1965†
1966†
1967†
1968†
1969†
1970†
1971†
1972†
1973†
1974†
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Hans Grodotzki
Gerhard Hönicke
not held
Friedrich Janke
Siegfried Herrmann
Klaus Böttger
Siegfried Herrmann
Jürgen Haase
Jürgen Haase
Jürgen Haase
Stefan Künzel
Manfred Kuschmann
Jürgen Haase
Ronald Schwert
Karl-Heinz Leiteritz
Frank Baumgartl
Wilfried Scholz
Hans-Henning Bräutigam
Hans-Henning Bräutigam
Lutz Obschonka
Ralf Pönitzsch
Werner Schildhauer
Hansjörg Kunze
Werner Schildhauer
Werner Schildhauer
Frank Heine
Frank Heine
Frank Heine
Rainer Wachenbrunner
Steffen Dittmann
Rainer Wachenbrunner
22:40
23:15

21:44
38:46
39:10
34:49
37:50
37:51
35:56
38:18
35:58
37:45
???
36:27
32:31
35:19
36:32
33:01
32:26
35:58
34:17
29:12
35:23
35:08
39:28
34:22
36:56
36:09
33:58
???
Siegfried Herrmann
Siegfried Herrmann
not held
Jürgen May
Jürgen May
Jürgen May
Wolf-Dieter Holtz
Dieter Hermann
Bernd Dreke
Frank Eisenberg
Bernd Diessner
Klaus-Peter Justus
Jürgen Hemmerling
Andreas/Horst? Lohmann
Klaus-Dieter Schieminz
Siegfried Arndt
Olaf Beyer
Helfried Tannert
Werner Schildhauer
Johannes Ehmcke
Frank Baumgartl
Lutz Zauber
Olaf Beyer
Lutz Zauber
Olaf Beyer
Olaf Beyer
Steffen Matthes
André Wessel
Olaf Beyer
Heiner Mebes
Thomas Margott
6:41
7:57

6:48
12:56
12:42
10:53
12:12
12:32
12:47
12:13
12:55
12:44
???
12:13
10:14
11:52
11:46
11:19
11:04
11:47
11:29
9:59
12:23
12:00
12:49
11:37
12:21
11:16
13:02
???

† - held in December of previous year

WOMEN

  100 Metres   200 Metres   400 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
 
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Gisela Birkemeyer
Hannelore Räpke
Hannelore Räpke
Hannelore Räpke
Heilwig Jakob
Gundula Diel
Ingrid Tiedtke
Renate Heldt
Angela Vogel
Petra Vogt
Renate Meissner
Renate Stecher (Meissner)
Evelyn Kaufer
Renate Stecher
Renate Stecher
Renate Stecher
Monika Meyer
Marlies Oelsner
Marlies Göhr (Oelsner)
Marlies Göhr
 
Marlies Göhr
Marlies Göhr
Marlies Göhr
Marlies Göhr
Marlies Göhr
Marlies Göhr
Silke Gladisch
Silke Gladisch
Marlies Göhr
Katrin Krabbe
Kerstin Behrendt
11.6
11.9
11.7
11.8
11.8
11.7
11.7
11.4
11.7
11.3
11.2
11.2
11.2
10.8
11.35
11.49
11.34
10.88
11.10
11.09
 
10.79w
11.20
10.91
10.90
10.89
10.94
10.96
10.86
11.07
11.20
11.17w
Gisela Birkemeyer
Hannelore Räpke
Hannelore Räpke
Hannelore Räpke
Hannelore Räpke
Gundula Diel
Ingrid Tiedtke
Ingrid Tiedtke
Karin Balzer
Petra Vogt
Renate Meissner
Renate Stecher (Meissner)
Christine Heinich
Renate Stecher
Renate Stecher
Carla Bodendorf
Bärbel Eckert
Bärbel Eckert
Marlies Göhr
Marita Koch
 
Bärbel Wöckel (Eckert)
Bärbel Wöckel
Marita Koch
Marita Koch
Marlies Göhr
Marita Koch
Heike Drechsler
Silke Gladisch
Heike Drechsler
Silke Möller (Gladisch)
Katrin Krabbe
23.8
23.9
24.8
24.2
23.9
24.4
23.8
24.1
23.6
23.3
22.7
22.7
22.9
22.1
22.93
23.03
22.91
22.66w
22.61
22.05
 
22.01
22.07
21.75
21.82
21.74
21.78
21.71
21.79
21.84
22.23
22.35
Crista Wessler
Barbara Mayer
Barbara Reinnagel (Mayer)
Gertrude Schmidt
Gertrude Schmidt
Gertrude Schmidt
Brigitte Flach
Ingrid Zander
Waltraud Birnbaum
Hannelore Middecke
Monika Zehrt
Helga Seidler
Monika Zehrt
Monika Zehrt
Ellen Streidt
Brigitte Rohde
Brigitte Rohde
Marita Koch
Marita Koch
Christina Brehmer &
Gabriele Kotte
Marita Koch
Marita Koch
Dagmar Rübsam
Sabine Busch
Marita Koch
Kirsten Emmelmann
Petra Müller
Petra Müller
Petra Müller
Grit Breuer
Grit Breuer
57.8
55.9
56.7
55.2
54.3
54.6
55.1
55.5
54.8
54.0
52.9
52.2
51.1
51.6
51.74
50.98
50.71
51.47
49.19
50.70
 
49.55
49.64
50.74
50.26
48.86
50.22
50.67
49.64
50.26
50.48
50.68

  800 Metres   1500 Metres   3000 Metres  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Ursula Donath
Ilse Schönemann
Waltraud Kaufmann
Waltraud Kaufmann
Waltraud Kaufmann
Hannelore Suppe
Waltraud Pöhlitz (Kaufmann)
Regine Kleinau
Karin Burneleit
Barbara Wieck
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Christina Neumann
Gunhild Hoffmeister
Christina Liebetrau (Neumann)
Anita Weiss
Anita Weiss
Hildegard Ullrich
Martina Steuk
Martina Steuk
Christine Wachtel
Hildegard Ullrich
Christine Wachtel
Sigrun Wodars
Christine Wachtel
Christine Wachtel
Sigrun Wodars
Sigrun Wodars
2:08.3
2:11.8
2:10.2
2:08.5
2:11.3
2:07.8
2:06.1
2:07.2
2:04.4
2:03.3
2:02.7
2:02.3
2:02.0
2:02.5
2:00.4
2:00.81
1:58.6a
1:59.0a
1:58.6a
1:58.7a
1:57.5a
1:58.71
1:59.25
1:59.89
1:58.31
1:58.15
1:57.05
1:55.86
1:58.29
1:57:43
1:59.99
-
-
-
-
-
-
-
Waltraud Pöhlitz
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Gunhild Hoffmeister
Waltraud Strotzer
Gunhild Hoffmeister
Christina Liebetrau
Ulrike Bruns
Christiane Wartenberg
Christiane Wartenberg
Angelika Zauber
Ulrike Bruns
Christiane Wartenberg
Ulrike Bruns
Ulrike Bruns
Ines Bibernell
Hildegard Körner
Birgit Barth
Ellen Kiessling
Ellen Kiessling
-
-
-
-
-
-
-
4:32.9
4:30.1
4:18.0
4:16.0
4:13.3
4:11.6
4:13.5
4:09.8
4:10.8a
4:02.7a
4:05.3a
4:01.95
4:05.4a
4:05.6a
3:59.90
4:01.72
4:04.41
4:01.38
4:04.29
4:07.64
4:00.06
4:09.33
4:08.87
4:07.93
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Ulrike Klapezynski
Gabriele Meinel
Gabriele Lehmann (Meinel)
Petra Sabban
Katrin Dörre
Ulrike Bruns (Klapezynski)
Ulrike Bruns
Gabriele Meinel
Ulrike Bruns
Ines Bibernell
Ines Bibernell
Kathrin Ullrich
Kathrin Ullrich
Kathrin Ullrich
Kathrin Ullrich
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
8:55.6a
8:57.9a
9:02.8a
9:44.9a
9:40.71
8:49.67
8:54.09
9:06.87
8:42.81
9:01.83
8:49.80
8:50.51
8:48.80
8:45:43
9:00.37

  10000 Metres   Marathon  
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
-
-
-
Ines Bibernell
Ulrike Bruns
Kathrin Ullrich
Kathrin Ullrich
Kathrin Ullrich
Kathrin Ullrich
-
-
-
33:17.07
32:13.41
32:40.10
31:26.79
32:22.55
32:25.14
Katrin Dörre
Gabriele Meinel
Ute Möckel
Birgit Weinhold
Uta Pippig
Uta Pippig
Andrea Fleischer
Annette Fincke
Andrea Fleischer
2:43:19
2:41:30
2:42:30
2:32:48
2:37:56
2:30:50
2:49:51
2:43:41
2:41:59

  80 Metres Hurdles   100 Metres Hurdles   400 Metres Hurdles  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Gisela Birkemeyer
Gisela Birkemeyer
Karin Balzer
Karin Balzer
Gundula Diel
Gundula Diel
Karin Balzer
Karin Balzer
Karin Balzer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10.5
10.8
11.1
10.9
10.9
10.8
10.6
10.7
10.6
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Inge Köppen
Petra Gloger
Karin Balzer
Annelie Jahns
Karin Balzer
Annelie Ehrhardt (Jahns)
Annelie Ehrhardt
Annelie Ehrhardt
Annerose Fiedler
Johanna Schaller
Johanna Klier (Schaller)
Johanna Klier
Kerstin Claus
Johanna Klier
Kerstin Knabe (Claus)
Bettine Gärtz
Bettine Jahn (Gärtz)
Cornelia Riefstahl
Cornelia Oschkenat (Riefstahl)
Cornelia Oschkenat
Gloria Uibel
Cornelia Oschkenat
Cornelia Oschkenat
Gloria Siebert (Uibel)
-
-
-
-
-
-
-
13.5
14.5
13.0w
13.1
12.8
12.7
12.3
13.10
13.21
12.93
12.91
12.91
12.87
12.51w
13.08
12.57
12.58
12.64
12.89
12.56
12.55
12.52
12.99
12.73
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Annelie Jahns
not held
not held
not held
not held
not held
not held
Karin Rossley
Anita Weiss
Bärbel Klepp
Petra Pfaff
Ellen Neumann
Ellen Fiedler (Neumann)
Ellen Fiedler
Birgit Uibel
Sabine Busch
Sabine Busch
Sabine Busch
Sabine Busch
Petra Krug
Heike Meissner
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
25.8#


56.84†
56.39
55.92
56.50
54.79
55.44
54.52
54.90
54.25
53.85
53.24
54.11
54.71
57.06

# - 200 metres, † - non-championship event

  High Jump   Long Jump   Shot  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Doris Walther
Renate Feige
Doris Walther
Doris Langer (Walther)
Gerda Kupferschmidt
Rita Gildemeister
Bärbel Graf
Rita Schmidt
Rita Schmidt
Rita Schmidt
Rita Schmidt
Rita Schmidt
Rita Schmidt
Rosemarie Witschas
Rosemarie Witschas
Rita Kirst (Schmidt)
Rosemarie Ackermann (Witschas)
Rosemarie Ackermann
Jutta Kirst
Rosemarie Ackermann
Rosemarie Ackermann
Andrea Reichstein
Andrea Bienias (Reichstein)
Susanne Helm
Andrea Bienias
Susanne Helm
Andrea Bienias
Susanne Beyer (Helm)
Gabriele Günz
Heike Balck
Heike Balck
1.64
1.66
1.71
1.69
1.75
1.71
1.71
1.73
1.82
1.83
1.80
1.83
1.82
1.87
1.90
1.82
1.91
1.96
1.92
1.92
1.94
1.93
1.94
1.91
1.94
1.94
1.97
1.96
1.91
1.97
1.95
Hildrun Claus
Hildrun Claus
Hildrun Claus
Karin Balzer
Hildrun Laufer (Claus)
Inge Exner
Burghild Wieczorek
Bärbel Löhnert
Bärbel Löhnert
Kristina Hauer
Margrit Herbst
Margrit Herbst
Angelika Liebsch
Angela Schmalfeld
Marianne Voelzke
Angela Voigt (Schmalfeld)
Angela Voigt
Brigitte Künzel
Angela Voigt
Angela Voigt
Siegrun Siegl
Heike Daute
Ramona Neubert
Heike Daute
Heike Daute
Heike Drechsler (Daute)
Heike Drechsler
Heike Drechsler
Heike Drechsler
Helga Radtke
Heike Drechsler
6.30
6.22
6.26
6.15
6.36
6.07
6.26
6.36
6.36
6.40
6.61
6.56
6.51w
6.76
6.44
6.61
6.74
6.87w
6.61
6.68
6.73
6.91
6.80
7.01
7.00
7.15
7.35w
7.40
7.20
6.99
7.12
Johanna Lüttge
Renate Garisch
Renate Garisch
Renate Garisch
Renate Garisch
Renate Garisch
Margitta Gummel
Renate Boy (Garisch)
Margitta Gummel
Margitta Gummel
Marita Lange
Margitta Gummel
Margitta Gummel
Marita Lange
Marianne Adam
Marianne Adam
Marianne Adam
Ilona Slupianek
Margitta Droese
Ilona Slupianek
Ilona Slupianek
Ilona Slupianek
Ilona Slupianek
Ilona Slupianek
Ilona Briesenick (Slupianek)
Ines Müller
Ines Müller
Heike Hartwig
Kathrin Neimke
Heike Hartwig
Heike Hartwig
16.35
16.25
16.96
17.32
17.26
16.98
17.03
17.14
17.77
18.68
18.08
19.38
19.48
18.06
20.61
20.61
20.25
21.54
20.92
21.39
22.34
21.46
21.78
21.54
21.20
20.67
20.72
21.11
21.06
20.68
20.67

  Discus   Javelin   Heptathlon  
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
Doris Müller
Doris Müller
Ingrid Lotz
Ingrid Lotz
Ingrid Lotz
Anita Hentschel
Anita Hentschel
Karin Illgen
Karin Illgen
Gabriele Hinzmann
Anna Mickler
Karin Illgen
Gabriele Hinzmann
Gabriele Hinzmann
Gabriele Hinzmann
Sabine Engel
Evelin Schlaak
Evelin Jahl (Schlaak)
Evelin Jahl
Evelin Jahl
Evelin Jahl
Evelin Jahl
Irina Meszynski
Gisela Beyer
Gisela Beyer
Martina Opitz
Martina Hellmann (Opitz)
Martina Hellmann
Diana Gansky
Ilke Wyludda
Ilke Wyludda
53.15
52.75
54.05
53.99
53.76
56.20
57.84
57.62
59.72
59.04
58.34
60.10
59.60
63.54
62.72
67.34
65.46
64.64
66.02
68.04
67.82
66.72
67.84
69.02
70.32
69.48
71.02
72.92
72.54
74.56
69.96
Crista Ranke
Crista Ranke
Marion Gräfe
Marion Gräfe
Inga Schwalbe
Helga Schulze
Marion Lüttge
Ruth Fuchs
Helga Schulze
Helga Börner
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Jacqueline Todten
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Ruth Fuchs
Rositha Potreck
Ute Richter
Antje Kempe
Petra Felke
Petra Felke
Petra Felke
Petra Felke
Petra Felke
Petra Felke
Karen Forkel
48.03*
51.29*
52.17*
58.45*
55.50*
49.24*
54.88*
50.74*
53.86*
55.00*
56.78*
58.08*
62.92*
62.22*
64.34*
62.48*
64.60*
65.76*
65.94*
66.50*
67.46*
66.08*
64.62*
68.42*
65.90*
72.96*
67.76*
72.30*
73.86*
67.66*
65.36*
Christa Gutsche
Christa Gutsche
Karin Balzer
Karin Balzer
Inge Exner
Inge Exner
Gerda Mittenzwei
Bärbel Löhnert
Bärbel Löhnert
Burglinde Pollak
Burglinde Pollak
Margrit Herbst
Christine Bodner
Burglinde Pollak
Burglinde Pollak
Siegrun Thon
Petra Rampf
Petra Rampf
Petra Steinbrück
Burglinde Pollak
Anke Vater
Ramona Neubert
Anke Vater
Anke Vater
Sabine Paetz
Sibylle Thiele
Anke Behmer (Vater)
Anke Behmer
Heike Tischler
Birgit Gautzsch
Heike Tischler
4541p
4471p
4619p
4558p
4578p
4649p
4727p
4785p
4803p
4834p
5406p
5300p
4693p
4726p
4684p
4636p
4495p
4550p
4265p
4516p
5890
6621
6366
6515
6867
6276
6444
6508
6404
6271
6430

* - original model javelin, p -pentathlon

  10 Kilometres Road Walk   Cross Country (Long Course)   Cross Country (Short Course)  
1960†
1961†
1962†
1963†
1964†
1965†
1966†
1967†
1968†
1969†
1970†
1971†
1972†
1973†
1974†
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Doris Kampa
Ula Klaedtke
Ines Estedt
Beate Anders
Beate Anders
Beate Anders
Beate Anders
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
???t#
50:54
50:08
46:20
46:28
44:44
20:46.91t*
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Gabriele Veith
Kathrin Ullrich
Kristina Garlipp
Kathrin Ullrich
Kathrin Ullrich
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26:03
29:08
28:08
22:40
???
Ursula Donath
Gisela Breier
not held
Annemarie Hübner
Annemarie Hübner
Annemarie Hübner
Irene Hansen
Waltraud Pöhlitz
Karin Burneleit
Gertrude Schmidt
Katharina Clausnitzer
Gunhild Hoffmeister
Iris Claus
Heidrun Schröder
Waltraud Pöhland
Katja Hermann (Clausnitzer)
Ulrike Klapezynski
Ulrike Bruns (Klapezynski)
Gabriele Lehmann
Ulla Sauer
Anita Weiss
Ulrike Bruns
Beate Liebich
Gabriele Meinel (Lehmann)
Ulrike Bruns
Jeanette Hain
Yvonne Grabner
Sabine Leist
Andrea Fleischer
Katrin Kowalski
Hildegard Körner
2:36
3:39

2:41
6:09
6:34
6:19
6:59
7:04
7:21
7:58
7:15
7:54
???
6:57
5:47
6:41
6:13
8:55
6:18
6:42
6:21
5:49
6:34
6:48
9:44
6:25
???
6:27
6:05
???

# - 3000 metres, * - 5000 metres, t - track walk, † - held in December of previous year

© Athletics Weekly 1999-2007


Home Page National Championships Please send updates/amendments to: Athletics Weekly